Zalecenia dla firmy

Każda firma musi spełnić inne oczekiwania, ażeby mogła funkcjonować na rynku. Są firmy które muszą mieć koncesję lub różnorodne pozwolenia, ale są też takie, wobec których umotywowane staje się wymaganie stworzenia specjalnych audytów. W przypadku firm produkcyjnych z sektora spożywczego standardowy jest audyt DDD, czyli audyt biologa terenowego.

Taki audyt jest sprawdzeniem stanu otoczenia firmy i ma za zadanie określenie stopnia bezpieczeństwa otoczenia, w jakim ta firma funkcjonuje. W sytuacji produkcji żywności w szczególności istotne jest, by otoczeniu firmy nie zagrażały rozmaite szkodniki, bo mogą one wpłynąć nie tylko i wyłącznie na jakość pracy i kulturę działania, ale także na bezpieczeństwo wyrobów, które w takim biznesie powstają. Z tego też względu biolog terenowy musi się przyjrzeć sąsiedztwie firmy i zdecydować, czy jest ona bezpieczna, czy także coś jej zagraża i w związku z tym konieczne byłoby wykonanie konkretnych działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa. Badania biologa terenowego nie są ani bardzo długie, ani także zbytnio kosztowne, niebezpieczne czy problematyczne. Podczas audytu firma może normalnie funkcjonować, jednakże biolog zajmuje się swoimi zadaniami. W jego ocenie pojawią się różnorakie wskazania dla firmy i w szczególności ważne jest, by przedsiębiorstwo się do nich stosowało. Nie są to jedynie puste zalecenia, niemniej jednak wskazówki podyktowane głównie doświadczeniem w innych placówkach, zatem z pewnością pomogą one w znacznym stopniu w działaniu i przełożą się na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno dla pracowników, jak i dla późniejszych klientów firmy.

Zobacz również: biolog terenowy

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Dodaj komentarz