Uprawnienia w budownictwie – jak zadać egzamin?

Uprawnienia w budownictwie pozwalają na awans czy zdobycia nowej pracy. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania lub też prac budowlanych. Mogą być wydawane bez ograniczeń lub również w postaci ograniczonej, te ograniczenia są wymienione w przepisach prawa budowlanego.

Warto więc dowiedzieć się znacznie więcej na temat uprawnień budowlanych.
Uprawnienia budowlane – podstawowe informacje
Głównie należy zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci decyzji przez komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa. By pozyskać te uprawnienia, należy pozytywnie zdać egzamin. Jednak żeby przystąpić do egzaminu, trzeba spełnić kilka zasadniczych warunków, takich jak wykształcenie kierunkowe oraz stosownie długi staż w biznesie budowlanej. Tylko kandydaci spełniający omówione wcześniej warunki mogą podejść do egzaminu, który składa się z dwóch części. Pierwsza część ma charakter pisemny, natomiast druga ma charakter ustny i jest zdawana przed komisją kwalifikacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części zostają nam nadane uprawnienia budowlane, które uprawniają nas do prowadzenia samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania lub prowadzenia robót budowlanych. Zasadniczo uprawnienia budowlane dzielą się na 2 podstawowe kategorie. Są to uprawnienia do projektowania a także uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Te dwie kategorie dzielą się na szereg specjalności, w obrębie których możemy zdawać egzamin podnosząc nasze kwalifikacje.

Zobacz więcej: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Dodaj komentarz