Uprawnienia w branży budowlanej – co warto wiedzieć na ten temat?

Praca w budownictwie daje wiele możliwości. Sprzyja temu sposobność podnoszenia umiejętności, dzięki podejściu do egzaminu na uprawnienia budowlane. Trzeba natomiast pamiętać, że każdy kandydat ubiegający się o takie uprawnienia musi spełnić warunki, które z uwagą są określone w przepisach prawa budowlanego.

Dotyczą one tytułu naukowego kierunkowego, wyższego albo średniego, jak także stażu na budowie.
Co jeszcze powinno się mieć świadomość tego na temat uprawnień budowlanych?
Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. Pierwsza część to test składający się z pytań zamkniętych z trzema możliwymi odpowiedziami. O ile kandydat uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej w następnych dniach może przystąpić do części ustnej, która jest zdawana przed komisją kwalifikacyjną. Trzeba zaznaczać, że egzamin na uprawnienia w budownictwie organizowany jest przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Część pisemna odbywa się w całym kraju w jednakowym czasie. Kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane musi wybrać jedną z kilku specjalności w obrębie której, chce pozyskać dane uprawnienia. Zasadniczo uprawnienia dzielą się na 2 główne kategorie. Jedna z działu dotyczy kierowania pracami budowlanymi, a druga projektowania. Dzielą się one na sporo specjalności jest to w głównej mierze specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna oraz instalacyjna z zakresu instalacji urządzeń wentylacyjnych, kanalizacyjnych, elektrycznych czy telekomunikacyjnych. Specjalność inżynieryjna dzieli się na mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną a także wyburzeniową.

Więcej: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Dodaj komentarz