Inicjatywa „Mój Prąd” – jak uzyskać dofinansowanie na panele słoneczne

Program Mój Prąd to inicjatywa wspierająca rozwój fotowoltaiki w Polsce, ukierunkowana do gospodarstw domowych. Jego kluczowym zadaniem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), a przez to przyczynienie się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza. Program oferuje dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych a także, w niektórych przypadkach, magazynów energii, co pozwala na osiągnięcie większej samowystarczalności energetycznej i obniżenie rachunków za prąd.

Zakres wsparcia i warunki kwalifikacji

Program Mój Prąd umożliwia pozyskanie dotacji na pokrycie części kosztów zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Aby skorzystać z programu, powinno się spełnić określone kryteria, tj. posiadanie statusu gospodarstwa domowego czy instalacja systemu fotowoltaicznego o określonej mocy. Dofinansowanie jest przyznawane po wykonaniu inwestycji i zilustrowaniu odpowiednich dokumentów potwierdzających jej wykonanie zgodnie z wymogami kodu.

Procedura aplikacyjna

Proces aplikacyjny w ramach kodu Mój Prąd jest relatywnie łatwy i przejrzysty, co zachęca do korzystania z tej formy wsparcia. Aplikacje o dofinansowanie można składać elektronicznie poprzez dedykowaną platformę internetową. Wymagane jest załączenie dokumentacji potwierdzającej zakup i instalację paneli fotowoltaicznych, w tym faktur a także protokołu odbioru instalacji. Ważnym elementem jest terminowość – wnioski trzeba składać w określonych terminach ogłaszanych przez instytucję zarządzającą programem.

Dodatkowe informacje: moj prad 6.0.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Dodaj komentarz