Badanie o bezpieczeństwo danych

Funkcjonowanie wielu instytucji powiązane jest z ryzykiem ujawnienia określonych informacji. Dlatego, kiedy pracuje się nad ulepszeniem bezpieczeństwa czy nad wprowadzeniem w życie systemów mających zapewniać bezpieczeństwo, w wielu przypadkach najpierw niezbędna jest analiza ryzyka. Dopiero na bazie wyników takiej analizy można dobrać rozwiązania, które w danym przypadku okażą się najlepszymi.

Nie za każdym razem bowiem konieczne są takie same rozwiązania. Analiza ryzyka pozwala oszacować poziom ryzyka i ustalić zakres sytuacji, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Informacje na ten temat pozwalają z kolei wyszukać praktyczne rozwiązania, które to ryzyko zminimalizują. Analiza ryzyka wykonywana jest za pomocą specjalnych narzędzi albo aplikacji. W pewnych przypadkach taka analiza ma postać działań praktycznych i realnej oceny sytuacji. Wszystko zależy od tego, gdzie taka analiza jest przeprowadzana. Często taka analiza przeprowadzana jest tam, gdzie istnieje dostęp do informacji niejawnych. Informacje niejawne muszą być zabezpieczane i nie można dopuszczać do nich każdego. Dlatego szacowanie ryzyka jest tu konieczne. Jedynie na tej bazie można dobrać zabezpieczenia i rozwiązania, które przyczynią się do tego, że ochrona informacji niejawnych będzie łatwa i skuteczna. Zadania takie powierza się fachowym firmom, które nie tylko i wyłącznie potrafią wycenić poziom ryzyka. Są w stanie dobrać zabezpieczenia, które w danym przypadku będą optymalne. Bezpieczeństwo danych jest brane pod uwagę w bardzo wielu sytuacjach i okolicznościach.
Zobacz również: szacowanie ryzyka.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Dodaj komentarz