Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Musimy sobie zdawać sprawę, że w bardzo wielu sytuacjach mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie a także zadośćuczynienie od firm ubezpieczeniowych. Są to np sytuacje, w których bliska nam osoba, np członek najbliższej rodziny, poniosą śmierć w wyniku zdarzenia drogowego. Odszkodowanie za śmierć matki, ojca czy dziecka powinno być wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, w której ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej ma wykupione sprawca zdarzenia.

Rekompensata za wypadek drogowy – co trzeba wiedzieć?
Szczególnym rodzajem takiej rekompensaty jest zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za wypadek śmiertelny, a więc wypadek, w którym bliska nam osoba poniosła śmierć. Rekompensata finansowa dla najbliższych takiej osoby powinna być wypłacona przez firmę ubezpieczeniowa, w której polisę wykupioną ma sprawca zdarzenia, a więc przykładowo wypadku drogowego. Na nieszczęście zdarza się w pewnych sytuacjach, że sprawca wypadku nie ma wykupionego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, a wówczas o odszkodowanie a także rekompensatę trzeba zwracać się wprost do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, który przyjmuje obowiązki firmy ubezpieczeniowej. Powinno się podkreślić, że zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym to nie to samo co odszkodowanie. Zadośćuczynienie to jednorazowa wypłata pieniędzy na rzecz osób najbliższych osobie zmarłej w wyniku np wypadku drogowego. Jest to rekompensata finansowa, która ma wyrównać straty moralne a także krzywdy. Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego powinno być wypłacane identycznie jak zadośćuczynienie przez firmę ubezpieczeniową.

Zobacz więcej: Śmiertelne potrącenie na pasach Warszawa.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Dodaj komentarz