Jak zabezpieczyć skład materiałów niebezpiecznych

Skład materiałów niebezpiecznych to miejsce, w którym przechowuje się przede wszystkim substancje chemiczne i materiały wybuchowe. Musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa i być oddalony od najbliższych zabudowań, rzek i zbiorników wodnych, zwłaszcza wody pitnej. Teren, na którym znajduje się taki skład albo magazyn chemiczny musi być ogrodzony i przez cały czas nadzorowany.

Wszystko po to, by nie doszło do włamania i kradzieży materiałów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla społeczeństwa. Wszystkie pomieszczenia składu muszą być stosownie wentylowane, by w środku nie doszło do sytuacji zagrożenia, w której materiały eksplodują z powodu nagromadzenia się szkodliwych gazów. Każdy magazyn, w którym składuje się materiały niebezpieczne musi być pod stałym nadzorem – ciągle ktoś musi pilnować tego, kto wchodzi na jego teren i czy posiada odpowiednie uprawnienia, by w ogóle znajdować się na terenie takiego magazynu. Istotne jest też to, by był w nim zainstalowany monitoring. Wszystko po to, ażeby osoby nieuprawnione nie miały sposobności zdobyć się do środka. Pracownicy w takich magazynach podlegają nadzorowi. Często przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Muszą również nosić odpowiednie ubranie ochronne, które zabezpieczy ich przed kontaktem z substancjami niebezpiecznymi. W magazynie musi być prowadzona szczegółowa ewidencja, z której wynikać będzie, jakie odpady i w jakich ilościach zgromadzone są w magazynie. Co więcej odnotowuje się też kiedy i gdzie są wywożone z magazynu.

Zobacz także: skład materiałów niebezpiecznych.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Dodaj komentarz