Uprawnienia w branży budowlanej – egzamin

W każdej branży trzeba dbać o rozwój, a zatem korzystać z różnego rodzaju kursów czy także szkoleń, które pozwalają nam dostać nowe uprawnienia oraz kompetencje. Warto dodać o tym, że takimi cennymi uprawnieniami są uprawnienia budowlane, które pozwalają na samodzielne wykonywanie prac technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub też projektowania architektonicznego.
Co warto wiedzieć na temat uprawnień budowlanych?
Należy zacząć się od tego, że uprawnienia budowlane możemy zdobyć wyłącznie po pozytywnym zdaniu obu części egzaminu, który przeprowadzany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Taki egzamin składa się z dwóch etapów, pierwszy to egzamin pisemny, natomiast po jego zdaniu możemy przystąpić do drugiej części, czyli egzaminu ustnego, który zdawany jest przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów. O ile uda nam się zdać pozytywnie obie części, to wtedy otrzymujemy certyfikat, który uprawnia nas do wykonywania w sposób samodzielny określonych prac technicznych. Warto wspomnieć o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania, jak również uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. W obrębie tych dwóch kluczowych rodzajów odznacza się jeszcze specjalności, między innymi tj. specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna czy również inżynieryjna. Osoby, które chcą podejść do egzaminu na uprawnienia, muszą spełnić wymogi, które zawarte są w przepisach prawa budowlanego.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Dodaj komentarz