Naprawa urządzeń dźwigowych

Urządzenia dźwigowe są konieczne w różnorakich rodzajach prac budowlanych. Zaliczane są do tak zwanych maszyn dźwigowo-transportowych. Ich działanie polega na transportowaniu dużych ładunków sposób pionowy albo też poziomy.

Taki transport odbywa się na niewielkie odległości. Trzeba pamiętać, że obsługa tego typu maszyn wymaga odpowiednich kwalifikacji. Znaczy to, że pracownicy wyznaczeni do ich obsługi powinni być przeszkoleni i mieć odpowiednie ważne uprawnienia.
Urządzenia dźwigowe – co powinno się wiedzieć?
Na samym początku trzeba podkreślić, że urządzenia dźwigowe objęte są dozorem technicznym. Oznacza to, że mogą być używane jedynie w przypadku, gdy została wydana decyzja zezwalająca na ich eksploatowanie. Takie decyzje wydaje terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego, czyli UDT. Trzeba również dodać, że odbiory UDT przebiegają wedle ściśle określonej procedury. Do uzyskania decyzji o możliwości eksploatacji niezbędne jest zgromadzenie dokumentacji technicznej. Są to między innymi: opis techniczny, schematy elektryczne i pneumatyczne. W związku z tym, by odbiory UDT zakończyły się wydaniem pozytywnej wyborów, niezbędne są dokumenty do sprawdzeniu urządzeń dźwigowych.
Urządzenia dźwigowe wymagają regularnych przeglądów, aby mogły zostać dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego do pracy. W tym celu należy zadbać o serwis urządzeń dźwigowych. Takie usługi świadczą firmy specjalizujące się w naprawach, modernizacji oraz remontach maszyn. W ramach usługi wykonywana jest również dokumentacja. Dzięki temu wszelkie urządzenia dźwigowe zostają przygotowane do okresowych badań.

Źródło: Odbiory UDT Leszno.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Dodaj komentarz