Kim jest inwestor zastępczy

Poznań to centrum Wielkopolski i nic w tym dziwnego. To tutaj znajduje się zdecydowana większość firm sektora usługowego, bardzo ważne uczelnie (żeby wymienić wyłącznie prestiżowy Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza) i wiele innych instytucji. Przechadzając się ulicami biurowych dzielnic Poznania można zadumać się nad wieżowcami, które ucieleśniają w przestrzeni miejskiej rozwój gospodarczy tego ośrodki miejskie. Jeśli zaś jest się Poznaniakiem, można w dodatku patrzeć na nie z nieukrywaną dumą.
Jednak polecam przy tym pamiętać, że ażeby wszystkie te inwestycje mogły być zrealizowane, niezbędna była profesjonalna i staranna kontrola nad ichniejszym przebiegiem, która jest finansowana z dwóch źródeł: z kieszeni inwestora oraz dodatkowo z pieniędzy publicznych, przede wszystkim samorządowych. Nadzór inwestorki to z pewnością ten rodzaj nadzoru, w którym największy interes posiada inwestor, dlatego nacisk jest położony na realizację budowy i poszczególnych ich etapów w odpowiednich terminach, zastosowanieużycie przez podwykonawców wyznaczonych materiałów – istnieje ryzyko, że podwykonawca zechce na materiałach oszczędzić, pogarszając jakość naszej inwestycji.
Taki inwestor zastępczy Poznań powinien znać na tyle bardzo dobrze, aby zorientować się ustawowych, geologicznych i biznesowych uwarunkowaniach związanych z inwestycją. W innym wypadku może nie spełniać wystarczająco z dobrym skutkiem swojego zadania, co może narazić współudziałowca inwestycji na straty.
Jednak jeszcze ważniejsze niż zyski dewelopera czy współudziałowca inwestycyjnego jest bezpieczeństwo ludzi przebywających na co dzień w budynkach. Z tego powodu nadzór budowlany Poznań finansuje z własnych środków, a zadanie zapobiegania katastrofom budowlanych spoczywa na odpowiednim urzędzie nadzoru budowlanego.
Sprawdź również informacje na stronie: inwestor zastępczy Poznań.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

1 comment

Dodaj komentarz