Budownictwo – uprawnienia

W branży budowlanej ażeby zyskać odpowiednie uprawnienia, głównie powinno się pozytywnie zdać egzamin, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Taki egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części. W pierwszym etapie trzeba zdać pozytywnie egzamin, a dopiero w późniejszym czasie można przystąpić do egzaminu ustnego, który zdawany jest przed komisją kwalifikacyjną.

Praca w branży budowlanej – co powinno się mieć świadomość tego?
Nie ulega wątpliwości, że w każdej pracy, także w branży budowlanej, pracownicy powinni podnosić swoje kwalifikacje oraz kompetencje. Stąd też warto korzystać z możliwości, ażeby rozszerzyć swoje uprawnienia. W przypadku branży budowlanej takie sposobności stwarza egzamin na uprawnienia budowlane. Trzeba jednakże pamiętać o tym, że do egzaminu na uprawnienia mogą przystąpić tylko osoby, które spełniają wymogi, które ustalone są w przepisach budowlanych, a dotyczą one tytułu zawodowego kierunkowego, jak również odpowiednio długiej praktyki w zakresie projektowania albo pracy przy budowie. Jedynie osoby, które spełniają przedstawione powyżej warunki, mogą zapisać się na egzamin, który organizowany jest w całym kraju w tym samym terminie. Powinno się również wspomnieć o tym, że uprawnienia budowlane podzielone na dwa główne rodzaje, a mianowicie projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, podzielone są także na szereg specjalności. Przed przystąpieniem do egzaminu powinniśmy wybrać daną specjalność, przykładowo specjalność inżynieryjną. W zakresie tej specjalności otrzymujemy uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac technicznych.

Warto sprawdzić: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Podziel się

Dodaj komentarz